پروتکل کنترل T.R.T (کله بادی) بوقلمون

تومان89,000

اقدامات مدیریتی، تغذیه ای و درمانی لازم جهت کنترل بیماریT.R.T ( کله بادی )  در فارم ها و پرندگان

توضیحات

اقدامات مدیریتی، تغذیه ای و درمانی لازم جهت کنترل بیماریT.R.T ( کله بادی )  در فارم ها و پرندگان