پروتکل کنترل تورم بند ناف و عفونت کیسه زرده

تومان89,000

اقدامات مدیریتی، تغذیه ای و درمانی لازم جهت کنترل بیماری تورم بند ناف و عفونت کیسه زرده در فارم ها و پرندگان

توضیحات

اقدامات مدیریتی، تغذیه ای و درمانی لازم جهت کنترل بیماری تورم بند ناف و عفونت کیسه زرده در فارم ها و پرندگان