پروتکل کنترل برونشیت عفونی

تومان89,000

اقدامات مدیریتی، تغذیه ای و درمانی لازم جهت کنترل بیماری برونشیت عفونی در فارم ها و پرندگان

توضیحات

اقدامات مدیریتی، تغذیه ای و درمانی لازم جهت کنترل بیماری برونشیت عفونی در فارم ها و پرندگان