پروتکل کنترل آنفلوانزا

تومان89,000

اقدامات مدیریتی، تغذیه ای و درمانی لازم جهت کنترل بیماری آنفلوانزا در فارم ها و پرندگان

توضیحات

اقدامات مدیریتی، تغذیه ای و درمانی لازم جهت کنترل بیماری آنفلوانزا در فارم ها و پرندگان