پروتکل کنترل آسیت

تومان89,000

اقدامات مدیریتی، تغذیه ای و درمانی لازم جهت کنترل عارضه آسیت در فارم ها و پرندگان

توضیحات

اقدامات مدیریتی، تغذیه ای و درمانی لازم جهت کنترل عارضه آسیت در فارم ها و پرندگان