فرمول پیش تولید مرغ تخمگذار تجارتی

تومان59,900

فرمول پیش تولید جوجه تخمگذار تجارتی

توضیحات

فرمول پیش تولید مرغ تخمگذار تجارتی طبق نیاز های بدن پرنده مطابق با آخرین ورژن جداول Hy-Line W36 و جداول استاندارد آنالیز نهاده ها بر اساس جداول NRP و NRC تهیه و بالانس گردیده است. این فرمول شامل ذرت، سویا، گلوتن ذرت، سبوس گندم، روغن، دی کلسیم فسفات، نمک، جوش شیرین، متیونین، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، مکمل دوقلو و محرک رشد می باشد.