فرمول نگهداری مرغ بومی

تومان31,000

فرمول نگهداری مرغ بومی

توضیحات

فرمول نگهداری مرغ بومی بر اساس نیاز های بدن پرنده مطابق با آخرین ورژن جداول سامرز و بر اساس جداول استاندارد آنالیز نهاده ها بر اساس جداول NRP و NRC تهیه و بالانس گردیده است. این فرمول شامل ذرت، سویا، گلوتن ذرت، گندم، سبوس گندم، روغن، دی کلسیم فسفات، نمک، متیونین، لیزین، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، مکمل دوقلو، ضدکوکسیدیوز و محرک رشد می باشد.