فرمول نگهداری غاز، اردک و قوغاز

تومان42,000

فرمول نگهداری غاز، اردک و قوغاز

توضیحات

فرمول نگهداری غاز، اردک و قوغاز بر اساس نیاز های بدن پرنده مطابق با آخرین ورژن جداول سامرز و بر اساس جداول استاندارد آنالیز نهاده ها بر اساس جداول NRP و NRC تهیه و بالانس گردیده است. این فرمول شامل ذرت، سویا، گلوتن ذرت، سبوس گندم، پودر یونجه، روغن، دی کلسیم فسفات، نمک، جوش شیرین، متیونین، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، مکمل دوقلو، ضدکوکسیدیوز و محرک رشد و بنتونیت می باشد.