فرمول میان دان جوجه راس ۳۰۸

تومان48,000

فرمول میان دان جوجه راس 308

توضیحات

فرمول میان دان جوجه راس ۳۰۸ طبق نیاز های بدن پرنده مطابق با آخرین ورژن جداول Aviagen و جداول استاندارد آنالیز نهاده ها بر اساس جداول NRP و NRC تهیه و بالانس گردیده است. این فرمول شامل ذرت، سویا، روغن، دی کلسیم فسفات، نمک، جوش شیرین، متیونین، لیزین، ترئونین، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، ضد کوکسیدیوز، مکمل دوقلو و محرک رشد می باشد.