فرمول رشد دان جوجه تخمگذار تجارتی

تومان59,900

فرمول رشد دان جوجه تخمگذار تجارتی

توضیحات

فرمول رشد دان جوجه تخمگذار تجارتی طبق نیاز های بدن پرنده مطابق با آخرین ورژن جداول Hy-Line W36 و جداول استاندارد آنالیز نهاده ها بر اساس جداول NRP و NRC تهیه و بالانس گردیده است. این فرمول شامل ذرت، سویا، گلوتن ذرت، سبوس گندم، روغن، دی کلسیم فسفات، نمک، جوش شیرین، متیونین، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، ضد کوکسیدیوز، مکمل دوقلو و محرک رشد می باشد.