فرمول رشد دان بوقلمون برنز گوشتی

تومان52,000

فرمول رشد دان بوقلمون برنز گوشتی

توضیحات

فرمول رشد دان بوقلمون برنز گوشتی بر اساس نیاز های بدن پرنده مطابق با آخرین ورژن جداول Aviagen و بر اساس جداول استاندارد آنالیز نهاده ها بر اساس جداول NRP و NRC تهیه و بالانس گردیده است. این فرمول شامل ذرت، سویا، گلوتن ذرت، روغن، دی کلسیم فسفات، نمک، جوش شیرین، متیونین، لیزین، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، مکمل دوقلو، ضدکوکسیدیوز و محرک رشد می باشد.