فرمول تکاملی پولت تخمگذار تجارتی

تومان59,900

فرمول تکاملی جوجه تخمگذار تجارتی

توضیحات

فرمول تکاملی پولت تخمگذار تجارتی طبق نیاز های بدن پرنده مطابق با آخرین ورژن جداول Hy-Line W36 و جداول استاندارد آنالیز نهاده ها بر اساس جداول NRP و NRC تهیه و بالانس گردیده است. این فرمول شامل ذرت، سویا، گلوتن ذرت، سبوس گندم، روغن، دی کلسیم فسفات، نمک، جوش شیرین، متیونین، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، مکمل دوقلو و محرک رشد می باشد.