فرمول استارتر جوجه راس ۳۰۸

تومان48,000

فرمول استارتر جوجه راس 308

توضیحات

فرمول استارتر جوجه راس ۳۰۸ طبق نیاز های بدن پرنده مطابق با آخرین ورژن جداول Aviagen و جداول استاندارد آنالیز نهاده ها بر اساس جداول NRP و NRC تهیه و بالانس گردیده است. این فرمول شامل ذرت، سویا، روغن، دی کلسیم فسفات، نمک، جوش شیرین، متیونین، لیزین، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، مکمل دوقلو و محرک رشد می باشد.