فرمول استارتر بلدرچین

تومان39,000

فرمول استارتر بلدرچین ژاپنی

توضیحات

فرمول استارتر بلدرچین ژاپنی بر اساس نیاز های بدن پرنده مطابق با آخرین ورژن جداول سامرز و بر اساس جداول استاندارد آنالیز نهاده ها بر اساس جداول NRP و NRC تهیه و بالانس گردیده است. این فرمول شامل ذرت، سویا، گلوتن ذرت، روغن، دی کلسیم فسفات، نمک، متیونین، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، مکمل دوقلو و محرک رشد می باشد.