حراج!

بسته جامع فرمول های کبک و قرقاول

تومان139,000

شامل مراحل استارتر، رشد دان، نگهداری و تولید جیره غذایی کبک و قرقاول

توضیحات

شامل مراحل استارتر، رشد دان، نگهداری و تولید جیره غذایی کبک و قرقاول