حراج!

بسته جامع فرمول های مرغ بومی

تومان84,000

شامل مراحل استارتر، نگهداری و تولید جیره غذایی مرغ بومی

 

توضیحات

شامل مراحل استارتر، نگهداری و تولید جیره غذایی مرغ بومی