حراج!

بسته جامع فرمول های غاز، اردک و قوغاز

تومان151,000

شامل مراحل استارتر، رشد دان، نگهداری و تولید جیره غذایی غاز، اردک و قوغاز

توضیحات

شامل مراحل استارتر، رشد دان، نگهداری و تولید جیره غذایی غاز، اردک و قوغاز