حراج!

بسته جامع فرمول های بلدرچین ژاپنی

تومان104,000

شامل مراحل استارتر، رشد دان و تولید جیره غذایی بلدرچین ژاپنی

توضیحات

شامل مراحل استارتر، رشد دان و تولید جیره غذایی بلدرچین ژاپنی