مسمومیت در پرندگان زینتی

لطفاً به تمامی سوالات ( ۹ سوال ) که بصورت مرحله به مرحله نمایش داده می شود بطور دقیق پاسخ دهید تا نوع بیماری پرنده تشخیص داده شود. 

آیا پرنده اخیراً از مواد غذایی مسموم و یا نامتعارف ( مثل گیاهان و قارچ های سمی ، سموم مختلف ، کود ، رنگ ، مواد شیمیایی ، کاکائو ، الکل ، ادویه جات و ... ) تغذیه کرده است ؟