محصولات دامپزشکی

دامپزشکی

شما می توانید در لیست زیر بطور اجمالی انواع محصولات مجازی فروشگاه وتیکال را مشاهده فرمائید:

 

۱

فرمول های جوجه راس ۳۰۸

پری استارتر

استارتر

رشد دان

میان دان

پس دان

 

 

۲

فرمول های مرغ تخمگذار تجارتی

پری استارتر

استارتر

رشد دان

تکاملی

پیش تولید

تولید

 

۳

فرمول های بوقلمون برنز مولد

استارتر

رشد دان ۱

رشد دان ۲

تکاملی ۱

تکاملی ۲

نگهداری

پیش تولید

تولید

۴

فرمول های بوقلمون برنز گوشتی

استارتر

رشد دان

تکاملی ۱

تکاملی ۲

پس دان ۱

پس دان ۲

 

۵

فرمول های غاز، اردک و قوغاز

استارتر

رشد دان

نگهداری

تولید

۶

فرمول های بلدرچین

استارتر

رشد دان

تولید

۷

فرمول های مرغ بومی

استارتر

نگهداری

تولید

 

۸

فرمول های کبک و قرقاول

استارتر

رشد دان

نگهداری

تولید

 

۱۱

رژیم غذایی پرندگان زینتی

رژیم غذایی مراحل مختلف سنی عروس هلندی (کوکاتیل)

۱۲

پروتکل های مشاوره ای و درمانی

پروتکل درمانی نیوکاسل

پروتکل درمانی برونشیت عفونی

پروتکل درمانی آنفلوانزا

پروتکل درمانی گامبورو

پروتکل درمانی سی آر دی کمپلکس

پروتکل درمانی تی آر تی ( کله بادی ) بوقلمون

پروتکل درمانی کلی باسیلوز

پروتکل درمانی آسپرژیلوز

پروتکل درمانی تورم بند ناف و عفونت کیسه زرده

پروتکل درمانی کوکسیدیوز

پروتکل درمانی آنتریت

پروتکل درمانی آسیت

پروتکل درمانی مسمومیت

 

۱۴

پک های جامع فرمول ها با تخفیف ویژه

بسته جامع فرمول های جوجه Ross 308

بسته جامع فرمول های مرغ تخمگذار تجارتی

بسته جامع فرمول های بوقلمون برنز مولد

بسته جامع فرمول های بوقلمون برنز گوشتی

بسته جامع فرمول های مرغ بومی

بسته جامع فرمول های غاز، اردک و قوغاز

بسته جامع فرمول های بلدرچین ژاپنی

بسته جامع فرمول های کبک و قرقاول

بسته جامع فرمول های شترمرغ ( بزودی ! )

بسته جامع فرمول های بوقلمون B.U.T ( بزودی ! )

۱۵

برنامه پایه واکسیناسیون انواع مرغداری

برنامه پایه واکسیناسیون مرغداری های گوشتی، تخمگذار و مادر

 

برنامه واکسیناسیون