تشخیص مشکلات پرها در پرندگان زینتی

لطفاً به تمامی سوالات ( ۱۸ سوال ) که بصورت مرحله به مرحله نمایش داده می شود بطور دقیق پاسخ دهید تا نوع بیماری پرنده تشخیص داده شود. 

آیا پرنده دارای پر ریزی است ؟