تشخیص سرما خوردگی پرندگان زینتی

لطفاً به تمامی سوالات ( ۸ سوال ) که بصورت مرحله به مرحله نمایش داده می شود بطور دقیق پاسخ دهید تا نوع بیماری پرنده تشخیص داده شود. 

آیا پرنده در محیط با دمای پائین تر از 27 درجه یا محیط خارج اتاق و یا مقابل کوران هوا و باد قرار گرفته است ؟