تشخیص بیماری های گوارشی پرندگان زینتی

لطفاً به تمامی سوالات ( ۱۱ سوال ) که بصورت مرحله به مرحله نمایش داده می شود بطور دقیق پاسخ دهید تا نوع بیماری پرنده تشخیص داده شود.  

آیا اشتهای پرنده به غذا، نرمال است و خوب غذا می خورد ؟