تشخیص بیماری و نسخه های درمانی پرندگان زینتی

ربات دامپزشکی وتیکال

با توجه به تاریخچه و علائم موجود در پرنده ، ربات تشخیص بیماری را در ذیل انتخاب و روی آن کلیک نمائید. 

در صفحه ای که باز خواهد شد ، مرحله به مرحله پاسخ دقیق کلیه سوالات را انتخاب نمائید. در انتها بصورت اتوماتیک و بر اساس امتیاز حاصله ، بیماری پرنده شما توسط ربات دامپزشک تشخیص داده میشود.

 

تشخیص و دریافت نسخه سرماخوردگی پرنده

تشخیص و دریافت نسخه بیماری های گوارشی پرنده

تشخیص و دریافت نسخه مشکلات پرهای پرنده

تشخیص و دریافت نسخه مشکلات تنفسی پرنده

تشخیص و دریافت نسخه عارضه لنگش و عدم تعادل 

تشخیص و دریافت نسخه مسمومیت پرنده

تشخیص و دریافت نسخه بیماریهای عفونی 

تشخیص و دریافت نسخه مشکلات چشم پرنده

لازم به ذکر است که درصورت بروز هرگونه علائم و بیماری در پرنده ، بهترین کار مراجعه به دامپزشک متخصص جهت تشخیص بالینی دقیق می باشد. این ربات صرفاً جهت کمک به شما طراحی شده تا در مواردی که دسترسی به دامپزشک ندارید، اقدامات اولیه درمانی را برای کنترل بیماری انجام دهید.