تشخیص بیماری های چشم پرندگان زینتی

لطفاً به تمامی سوالات ( ۹ سوال ) که بصورت مرحله به مرحله نمایش داده می شود بطور دقیق پاسخ دهید تا نوع بیماری پرنده تشخیص داده شود.  

آیا چشم پرنده دچار آبریزش و ترشحات شده و پرهای اطراف چشم مرطوب است ؟