تشخیص بیماری های تنفسی پرندگان زینتی

لطفاً به تمامی سوالات ( ۱۳ سوال ) که بصورت مرحله به مرحله نمایش داده می شود بطور دقیق پاسخ دهید تا نوع بیماری پرنده تشخیص داده شود.  

آیا چشم های پرنده به حالت نیمه باز و آبکی به نظر می رسند و یا احتمالاً دارای ترشحات هستند ؟