تشخیص بیماری های تنفسی پرندگان زینتی

لطفاً به تمامی سوالات ( ۱۳ سوال ) که بصورت مرحله به مرحله نمایش داده می شود بطور دقیق پاسخ دهید تا نوع بیماری پرنده تشخیص داده شود.  

آیا پرنده دارای آبریزش و ترشحات از سوراخ های بینی است ؟